Banner
Você está aqui:Home»Notícias»Π.Ε.Σ. Αττικής: Συνεδρίασε με πλούσια, αναπτυξιακή και επιχειρηματική ατζέντα

Π.Ε.Σ. Αττικής: Συνεδρίασε με πλούσια, αναπτυξιακή και επιχειρηματική ατζέντα

Imprimir PDF

Με πλούσια ατζέντα και με κύριο στόχο την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια της Αττικής και την προώθηση ενός παραγωγικού, αναπτυξιακού προτύπου,

 

το οποίο θα στηρίζεται στα πραγματικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αττικής, τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις, τη γνώση, την έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία και την ποιότητα, έλαβε χώρα την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. η 3η συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

Η Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020 – Προτάσεις Επιμελητηρίων για την εκπόνηση της Μελέτης του ΟΟΣΑ 2021-2027

Ο Πρόεδρος του Π.Ε.Σ. Αττικής και Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, συμμετείχε στη σχετική σύσκεψη, παρουσιάζοντας τις παρατηρήσεις- προτάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, με γνώμονα την εμφάνιση του λιμανιού του Πειραιά, ως βασικού κέντρου διέλευσης της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Ακόμη, ζήτησε από τους Προέδρους των Επιμελητηρίων και Αντιπροέδρους του Π.Ε.Σ. Αττικής, να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις, ούτως ώστε να διαμορφωθεί τελικά ένα ενιαίο πλαίσιο στρατηγικής ανάπτυξης για την Περιφέρεια Αττικής.

Δίκτυο Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Μετασχηματισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Προκηρύξεις τριών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ για Μ.μ.Ε.

Παρουσιάστηκε το project του δικτύου υποστήριξης Μ.μ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, που θα έχει συγκεκριμένο στόχο, διακριτούς ρόλους για τους συμμετέχοντες (Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, Ι.Μ.Ε. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε.), διάρκεια και συγκεκριμένο ύψος χρηματοδότησης. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι τρείς νέες δράσεις του ΕΣΠΑ για τις Μ.μ.Ε, που αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του Δεκεμβρίου.: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Eμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση», «Επιβραβεύω – ενισχύω τις επιχειρήσεις».

Η γεωγραφία της επιχειρηματικής ανάπτυξης και η περιβαλλοντική προστασία του Λεκανοπεδίου.

Στόχος είναι να κερδηθεί το διπλό στοίχημα για το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας: εκείνο της περιβαλλοντικής προστασίας, η οποία εναρμονίζεται με την οικονομική ανάπτυξη προς όφελος όλων. Ακόμη, θα εξεταστεί η δυνατότητα συνεργασίας με Επιστημονικά Ινστιτούτα για την καταγραφή της οικονομικής γεωγραφίας (ΓΕΩΒΑΣΗ) της Αττικής.

Εθνική Στρατηγική για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τα Logistics – Xωροθέτηση Επιχειρηματικών Πάρκων και ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων στην Αττική.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, κ. Ν. Ροδόπουλος, που είχε προσκληθεί στη συνεδρίαση, ανέδειξε τη γενική αναγκαιότητα για την ορθή ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων, παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα του 22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Logistics. Ο Αντιπρόεδρος του Π.Ε.Σ. Αττικής και Πρόεδρος του Β.Ε.Π., κ. Α. Μιχάλαρος, υπογράμμισε ότι, ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική, πρέπει να αντιμετωπιστούν όλες οι ασάφειες, ελλείψεις και διοικητικά εμπόδια για τις χρήσεις γης, τη χωροταξία, τα δάση κ.λπ.

Ανάλυση του ευρωπαϊκού «γίγνεσθαι» του επιχειρείν

Ο Πρόεδρος του Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδης, ενημέρωσε τα μέλη για τους κινδύνους και τις προοπτικές από την «πολυκρίση» στην Ε.Ε., καθώς επίσης και για την Οδηγία UTP.

Παρουσίαση της διαδικασίας για τα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»

Δόθηκαν στα μέλη οι συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ επί της Πρόσκλησης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», ώστε να τις λάβουν υπόψη τους οι δυνητικοί δικαιούχοι.

Κρατικός προϋπολογισμός 2019

Ο κ. Β. Κορκίδης, επισήμανε τις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, τονίζοντας πως, πρέπει να γίνουν περισσότερα βήματα στη βάση της επιβράβευσης της υγιούς, συνεπούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, να δοθούν περισσότερα αναπτυξιακά κίνητρα και όχι να προωθείται το μοντέλο της επιδοματικής πολιτικής.

Θέματα υδατοδρομίων, αστικών, οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις

Συζητήθηκε ο νέος Νόμος 4568/2018, ο οποίος εκκρεμούσε για περισσότερο από μία δεκαετία, ψηφίστηκε στις 11 Οκτωβρίου 2018 και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση των υδατοδρομίων, την έκδοση των αδειών, τις σχετικές προδιαγραφές κ.λπ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, στο ότι ο Νόμος δίνει το δικαίωμα σε αυτόν, που θα πάρει την άδεια να την πουλήσει σε δύο χρόνια. Ο Αντιπρόεδρος του Π.Ε.Σ. Αττικής και Πρόεδρος του Ε.Ε.Π., κ. Ι. Βουτσινάς, επισήμανε πως, πρέπει να προωθηθούν τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας.

Ορθή κατανομή των βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και εγγραφής τους στο αρμόδιο Επιμελητήριο

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Ε.Σ. Αττικής και Πρόεδρος του Ε.Ε.Α., κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου, τόνισε πως, η ίδρυση μελλοντικά όλων των επιχειρήσεων θα γίνεται από το Ίντερνετ και θα δοθούν 130.000 δωρεάν ψηφιακές υπογραφές. Πρόκειται για ένα θέμα, το οποίο χρήζει επίλυσης από το αρμόδιο Υπουργείο και θα είναι «ευχής έργον», να συνεισφέρει το Π.Ε.Σ. Αττικής σε αυτή, είτε με τον αντίστοιχο Κ.Α.Δ., είτε με την νομική μορφή των επιχειρήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Π.Ε.Σ. Αττικής και Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, δήλωσε: «Οι μέχρι τώρα δράσεις του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, αλλά και οι δρομολογούμενες, καθορίζονται από έναν κοινό άξονα: Για να υπάρξει προοπτική, πρέπει η Ελλάδα να πάψει να είναι πρωταθλήτρια σε φόρους και ουραγός σε επενδύσεις και να στηρίξει την ελληνική επιχειρηματικότητα με ένα φιλοεπενδυτικό περιβάλλον».

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε, όταν, το Προεδρείο και τα μέλη του Π.Ε.Σ. Αττικής εξέφρασαν την αμέριστη συμπαράστασή τους στους εργαζόμενους του Ομίλου ΣΚΑΪ για τη βομβιστική επίθεση, που δέχθηκε ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός, ως πλήγμα στο Δημοκρατικό μας Πολίτευμα.

 

Contato

Endereço: 242 Syngrou Av. & 1 Pindou Str. - Kallithea Athens

 

Telefone: +30 2114002146

 

Fax: +30 2114002146

 

Email: info@productsgreek.com

Informações

Seguir productsgreek.com

facebook twitter youtube google+ email inkedin